درباره نشریه
ISSN:
2008-5788
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 1388
صاحب امتیاز:
پژوهشکده پولی و بانکی
مدیر مسئول:
دکتر علی دیواندری
سردبیر:
دکتر احمد مجتهد
مدیر اجرایی:
دکتر رامین مجاب
تلفن:
021-88657450-4 ، داخلی: 1307
دورنگار:
021-88657450-4 ، داخلی: 1307
سایت اختصاصی:
jmbr.mbri.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان آرژانتین، بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ بیهقی، پلاک 10، پژوهشکده پولی و بانکی، ، کدپستی: 1514947111
صندوق پستی:
7949-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/08

فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی عهده‌دار انتشار مطالعات و تحقیقات علمی اقتصادی در زمینه‌های اقتصاد کلان مرتبط با سیاست پولی، بانکی و اعتباری و اقتصاد خرد مرتبط با بانکداری است. بر این اساس، خط مشی مجله ترغیب پژوهشگران علاقه‌مند به مباحث اقتصادی مرتبط با حوزه‌های پولی و بانکی برای انجام مطالعات نظری و کاربردی در این زمینه‌ها و نیز آشنا کردن جامعه علمی کشور با تحقیقات ناب و عمیق اقتصادی در زمینه‌های مرتبط با نظام بانکی اعم از بانکداری مرکزی و تجاری است. نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در زمینه‌های اقتصاد پولی و بانکی و فراهم آوردن زمینه‌های تبادل نظر در این حوزه از دیگر اهداف مجله تعریف شده است.

مدیر مسئول
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
سردبیر
دکتر احمد مجتهد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Ahmad Mojtahed
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Monetary economy
اعضای تحریریه
دکتر زهرا افشاری
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Zahra Afshari
Professor
University of Alzahra
Specialist: Macroeconomics
دکتر فتح الله تاری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی، اقتصاد
Fathollah Tari
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic banking and finance
دکتر علی حسن زاده
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری
Ali Hasanzadeh
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Banking economy
دکتر غلامعلی شرزه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد
Gholam Ali Sharzehi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Microeconomics
دکتر غلامعلی فرجادی
دانشیار موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد توسعه
Gholam Ali Farjadi
Associate Professor at the Institute for Advanced Studies in Management and Planning
Specialist: Economy, economic development
دکتر اسدالله فرزین وش
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد پولی و اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Akbar Komijani
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر احمد مجتهد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Ahmad Mojtahed
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Monetary economy
دکتر کامران ندری
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی
Kamran Nadri
Assistant Professor
Specialist: Islamic banking and finance
دکتر فرهاد نیلی
دکتر فرهاد نیلی
استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Farhad Nili
Assistant Professor of Monetary and Banking Research
Specialist: Monetary economy
دکتر مسعود نیلی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Masoud Nili
Associate Professor Faculty of Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Macroeconomics
مدیر اجرایی
دکتر رامین مجاب
دکتر رامین مجاب

Ramin Mojab

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۳