درباره نشریه
ISSN:
2008-6032
eISSN:
2476-3446
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدیر مسئول:
دکتر حسین حسینی تودشکی
سردبیر:
دکتر مجید صفاراول
مدیر اجرایی:
سجاد کیانی
تلفن:
021-66491123
021-64542656
دورنگار:
021-66491123
021-64542656
سایت اختصاصی:
mej.aut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صندوق پستی:
4413-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/18
مدیر مسئول
دکتر حسین حسینی تودشکی
استاد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hossein Hosseini Toudeshky
Professor, aerospace engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
سردبیر
دکتر مجید صفاراول
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Majid Saffar Avval
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
هیات تحریریه
دکتر فرهنگ هنرور
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: تست غیر تخریبی، الاستودینامیک، NDE اولتراسونیک
Farhang Honarvar
Professor, Department of Mechanical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Nondestructive Testing, Elastodynamics, Ultrasonic NDE
دکتر قدرت کرمی
استاد دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، آمریکا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ghodrat Karami
Professor, , Department of Mehcanical Engineering, North Dakota State University, USA,
Specialist: mechanical engineering
دکتر غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor,
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
دکتر کامران نیک بین
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Kamran Nik Bin
Professor, Department of Mechanical Engineering, Imperial College London, United Kingdom,
Specialist: Mechanical Engineering
محمد نوری
Mohammad Noori
, Mechanical Engineering, California Polytechnic State University, USA,
بروس چهرودی
استاد
Bruce Chehroudi
Professor, Mechanical Engineering Department, Arkansas Tech University, USA,
حمید حمیدزاده
استاد
Hamid Hamidzadeh
Professor, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Tennessee State University, USA,
دکتر کاظم ابهری
دانشیار دانشگاه استرالیای جنوبی، آدالاید، استرالیا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و تولید
Kazem Abhary
Associate Professor, University of South Australia,
Specialist: Mechanical & Manufacturing Engineering
دکتر امیر عبدالله
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Amir Abdollah
Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر علی نوری بروجردی
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Nouri Borujerdi
Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر مجید صفاراول
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Majid Saffar Avval
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر جواد اکبری
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک
Javad Akbari
Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: the mechanic
دکتر سیدعلی اکبر موسویان
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyed Ali Akbar Moosavian
Professor, Department of Mechanical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمدحسین کریمیان
استاد دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Mohamad Hosein Karimian
Professor, Faculty of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر حمیدرضا اویسی
استاد دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Hamid Reza oveysi
Professor, Faculty of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology
دکتر محمود موسوی مشهدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک، مکانیک جامدات
Mahmoud Moosavi Mashhadi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tehran
Specialist: the mechanic, Solid Mechanics
دکتر فرشاد کوثری
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
Farshad Kowsary
Professor, School of Mechanical Engineering, University of Tehran
دکتر محمدرضا خدمتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کشتی سازی، سازه کشتی
Mohamad Reza Khedmati
Professor, Faculty of Shipbuilding Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Shipbuilding, Ship Structure
دکتر گودرز احمدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و هواشناسی
Goodarz Ahmadi
Professor, Professor, Department of Mechanical and Aerospace Engineering ,Clarkson University, USA,
Specialist: Mechanical and Aeronautical Engineering
مدیر اجرایی
سجاد کیانی
سجاد کیانی
Sajjad Kiani
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۹