درباره نشریه
ISSN:
2228-7256
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)
مدیر مسئول:
دکتر روح الله شاکری زواردهی
سردبیر:
دکتر سید رضا مودب
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا کمالی
ویراستار فارسی:
دکتر علیرضا کمالی
ویراستار انگلیسی:
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
کارشناس:
الهام محمدی مجد
تلفن:
025-32110565
دورنگار:
025-32110565
سایت اختصاصی:
tafsir.maaref.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستی:
6173-37155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/06
مدیر مسئول
دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
سردبیر
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
اعضای تحریریه
یعقوب توکلی
یعقوب توکلی

ابوذر رجبی
استادیار گروه آموزشی مبانی نظری اسلام، دانشکده مطالعات اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
Abuzar Rajabi
Assistant Professor, Department of Theoretical Foundations of Islam, Faculty of Islamic Studies
Islamic Maaref University
دکتر محمدجواد فلاح
استادیار
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق اسلامی
Mohammad Javad Fallah
Assistant Professor
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic ethics
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد علوم قرآن و حدیث٬دانشکده الهیات
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor, Department of Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology , Alzahra University, Tehran, Iran
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر ابراهیم کلانتری
استاد انقلاب اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Professor, maaref eslami
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عبدالله موحدی محب
استادیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdollah Movahedi Moheb
Assistant Professor
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر فتح الله نجارزادگان
استاد پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Najjarzadegan
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار فارسی
دکتر علیرضا کمالی
دکتر علیرضا کمالی

Ali Reza Kamali

ویراستار انگلیسی
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
استاد
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Eshaq Taheri Sarteshnizi
Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
مدیرداخلی
دکتر علیرضا کمالی
دکتر علیرضا کمالی

Ali Reza Kamali

کارشناس
الهام محمدی مجد
الهام محمدی مجد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۸