درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل
مدیر مسئول:
امیرعباس تقی پور
سردبیر:
علی ورامینی
روابط عمومی:
یگانه قاسمی
بازرگانی و تبلیغات:
بهنام تقی پور
تلفن:
021-88356076
021-88356436
دورنگار:
021-88356076
سایت اختصاصی:
www.cmmagazine.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید گمنام، خیابان شهید جهان آرا، خیابان سی و چهارم، پلاک 58، طبقه اول
صندوق پستی:
7773-14155
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۱۲