درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه دنیای هنر پردیس
مدیر مسئول:
ناهید شاکری
سردبیر:
فریده ضیایی
مدیر اجرایی:
دکتر رضا یوسفی
روابط عمومی:
فرانک موسوی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
فرانک موسوی
مسئول اشتراک:
مریم مبشری
تلفن:
021-66476345
021-66476344
021-66476343
021-66476342
021-66476341
دورنگار:
021-66476345
021-66476344
021-66476343
021-66476342
021-66476341
سایت اختصاصی:
www.agronews.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان وحید نظری، بن بست فرزانه، پلاک 7، طبقه 3
تلفن همراه:
09197737220
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09121218794
تلفن:
021-66476341-5
اشتراک:
پست الکترونیک:
food.m.t@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/31
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۲۰