درباره نشریه
ISSN:
5431-2228
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
شهریور 85
صاحب امتیاز:
سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیر مسئول:
دکتر شاپور محمدی
تلفن:
021-88679555
دورنگار:
021-88679555
سایت اختصاصی:
journal.seo.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، پلاک 13، دفتر فصلنامه بورس اوراق بهادار
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/05
مدیر مسئول
دکتر شاپور محمدی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصادسنجی و اقتصاد توسعه
Shapour Mohammadi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Economy
هیات تحریریه
دکتر ایرج نوروش
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Iraj Norvesh
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Accounting, Auditing, Financial
دکتر محمد نمازی
استاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Professor, Faculty of Economics Management and Social Sciences, University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر سیدحسین میرجلیلی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد بین الملل
Seyed Hosein Mirjalili
Associate Professor, Human Sciences and Humanities Research Institute,
Specialist: Economic
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor, Faculty of Management, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر رضا تهرانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
دکتر رضا راعی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Reza Raei
Professor, University of Tehran
Specialist: مديريت مالي
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۹