درباره نشریه
ISSN:
2345-2500
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا
مدیر مسئول:
محمودرضا برازش
سردبیر:
دکتر جلال درخشه
مدیر اجرایی:
محمدعلی ندایی
تلفن:
051-32283044 ، داخلی: 307
051-32283045 ، داخلی: 307
051-32283046 ، داخلی: 307
سایت اختصاصی:
www.farhangerazavi.ir
نشانی:
مشهد، بلوارشهید کامیاب، نبش کامیاب 34 ، بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام)، طبقه دوم، دفتر نشریه
سامانه پیام کوتاه:
09151041266
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/05
مدیر مسئول
محمودرضا برازش

Mahmoud Reza Barazesh

سردبیر
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر یحیی بوذری نژاد

Yahya Bouzarinejad

دکتر عبدالرضا سیف
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر سید محمدرضا احمدی طباطبایی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Mohammad Reza Ahmadi Tabatabaei
Associate Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor Faculty of Islamic Education and Culture and Communication
Specialist: Tourism Communications and Culture
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: history, Islamic history and civilization
مدیر اجرایی
محمدعلی ندایی

mohammadali nedaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۷