درباره نشریه
ISSN:
2251-6778
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
مدیر مسئول:
مهندس محمدحسین دهقان
سردبیر:
مهندس محمدحسین دهقان
سایت اختصاصی:
www.yazdabook.com
نشانی:
تهران، خیابان مقدس اردبیلی، میدان الف، نرسیده به خیابان ب، پلاک 142، طبقه اول، واحد یک ، کدپستی: 1985674990
سامانه پیام کوتاه:
10009124480416
تلفن:
021-22058157
دورنگار:
021-22058157
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۸