درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
بنیاد اندیشه اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی گلجان
سردبیر:
ایمان شمسایی
روابط عمومی:
مریم حمزه لو
تلفن:
021-88897662
021-88897663
021-88897664
021-88897665
دورنگار:
021-88897662
021-88897663
021-88897664
021-88897665
سایت اختصاصی:
itf.org.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به خیابان دکتر فاطمی، کوچه کامران، شماره 1924، ، کدپستی: 1415593917
صندوق پستی:
3899-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1392/09/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳