درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
کاملیا میراسکندری
مدیر مسئول:
مهندس محمودرضا عیسی خانی
سردبیر:
مهندس محمودرضا عیسی خانی
مدیرداخلی:
مهندس شیوا احمدی
بازرگانی و تبلیغات:
مهندس آناهیتا نیکومنش
مسئول اشتراک:
مهندس شیوا احمدی
تلفن:
021-88926408
021-88801569
دورنگار:
021-88926408
021-88801569
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه غزایی عتیق، پلاک 475، طبقه 5، واحد 65، ، کدپستی: 1415844874
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۴