درباره نشریه
eISSN:
2322-5769
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان امام خمینی مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی)
مدیر مسئول:
دکتر سیدحسن امامی رضوی
سردبیر:
Zahid Hussain Khan
سردبیر:
دکتر مجید سمیعی
مدیر اجرایی:
دکتر عباس نوروزی جاویدان
تلفن:
021-66438635
دورنگار:
021-66438635
سایت اختصاصی:
www.archneurosci.com
صندوق پستی:
14-19733141
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/25
مدیر مسئول
دکتر سیدحسن امامی رضوی
سیدحسن امامی رضوی
استاد مجتمع بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Hassan Emami Razavi
Professor, Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
Zahid Hussain Khan
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
Zahid Hussain Khan
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthetist and specialist specialist
دکتر مجید سمیعی
مجید سمیعی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Madjid Samii
Professor, Hannover, Germany,
Specialist: Neurosurgery
هیات تحریریه
احمدرضا دهپور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Deh Pour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر علی موافق
علی موافق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Movafegh
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Ali Reza Nik Bakht Nasr Abadi
Professor, گروه پرستاري, University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر امیر سمیعی
امیر سمیعی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Amir Samii
Professor, INI-Hannover Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany,
Specialist: Neurosurgery
دکتر آرش هروآبادی
آرش هروآبادی
Arash Hero Abadi
دکتر بابک ارجمند
بابک ارجمند
Babak Arjmand
دکتر عباس امیرجمشیدی
عباس امیرجمشیدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Abbas Amir Jamshidi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر بابک کاتب
بابک کاتب
Babak Kateb
California Neurosurgical Institue, Los Angeles, CA. Founding Chairman of the Board of Directors, CEO and Scientific Director, Society for Brain Mapping & Therapeutics (SBMT).,
David Hawkes
David Hawkes
Francesco Raudino
Francesco Raudino
دکتر جعفر آی
جعفر آی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم تشریح
Jafar Ay
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
James Guest
James Guest
دکتر مجید غفارپور
مجید غفارپور
استاد نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Majid Ghaffar Pour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهدی زینالی زاده
مهدی زینالی زاده
Mahdi Zeinali zadeh
دکتر مریم نوروزیان
مریم نوروزیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Maryam Noroozian
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurologist
Michael A Persinger
Michael A Persinger
محمدعلی صحراییان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Mohammad Ali Sahraian
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر محمودرضا حاجی قاسم
محمودرضا حاجی قاسم
Mahmoud Reza Haji Ghasem
محمدرضا هادیان رسنانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohammad Reza Hadian
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
مژده قبایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mojdeh Ghabaei
Tehran University of Medical Sciences
Narayana Manjunatha
Narayana Manjunatha
Russell J. Andrews
Russell J. Andrews
سیدمحمد قدسی
گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Seyed Mohammad Ghodsi
Department of Neurosurgery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر سیدامیرحسین جوادی
سیدامیرحسین جوادی
Seyyed Amir Hossein Javadi
شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
Thiago Guimaraes
Thiago Guimaraes
Tohru Nitta
Tohru Nitta
Victor Kazant Sev
Victor Kazant Sev
دکتر زهرا خزائی پور
زهرا خزائی پور
Zahra Khazaei Pour
مدیر اجرایی
دکتر عباس نوروزی جاویدان
عباس نوروزی جاویدان
Abbas Norouzi Javidan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۹