درباره نشریه
ISSN:
2322-1348
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سردبیر:
دکتر علیرضا رفیعی
مدیر اجرایی:
رضا علیزاده نوایی
مدیر اجرایی:
رمیسا شعربافی
ویراستار فارسی:
دکتر طهورا موسوی
ویراستار فارسی:
حمیدرضا گلی
ویراستار فارسی:
دکتر حمید بدلی
تلفن:
011-33543614
دورنگار:
011-33543614
سایت اختصاصی:
rmm.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، میدان خزر، کیلومتر 18 جاده خزر آباد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،، دانشکده پزشکی، دفتر مجله پزشکی مولکولی، ، کدپستی: 4847191971
صندوق پستی:
91971-48471
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/20
سردبیر
دکتر علیرضا رفیعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: ایمونولوژی و میکروبیولوژی
Ali Reza Rafiee
Associate Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology and Microbiology
اعضای تحریریه
دکتر مهرداد حاجی لوئی

Mehrdad Hajlooi

دکتر محمدباقر هاشمی

Mohammad Bagher Hashemi

دکتر طهورا موسوی

Tahoora Moussvi

حسین قلعه نویی

Hossein Ghalenoei

رضا والدان
رضا والدان

دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری
استاد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: بیوشیمی، phd ژنتیک انسانی
Morteza Hashemzadeh Chaleshtari
Professor Cellular and Molecular Research Center
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry, human genetics phd
مهران حیدری

Mehran Haidari

دکتر محمدرضا حق شناس
استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Reza Haghshenas
Professor Molecular Cell Biology Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر سعید عابدیان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Saeed Abedian
epartment of Immunology, Immunogenetic Research Center, Faculty of Medicine
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر ابوالقاسم عجمی
استاد ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Abolghasem Ajami
Professor, immunology
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: immunology
حسین عسگریان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Hossein Asgarian
Department of Immunology, School of Medicine,
Mazandaran University of Medical Sciences
Arunaloke Chakrabarti

دکتر احمد دریانی
دانشیار مرکز تحقیقات توکسوپلاسموز
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Ahmad Daryani
Associate Professor Toxoplasmosis Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor School of Public Health & Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
دکتر مهدی فخار
استاد Toxoplasmosis Research Center
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahdi Fakhar
Professor, Parasitology, Iranian National Registry for Lophomoniasis and Toxoplasmosis
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر علی قائمیان
استاد مرکز تحقیقات قلب
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: قلب وعروق
Ali Ghaemian
Professor Heart Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر جواد غفاری
استاد کودکان - پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Javad Ghaffari
Professor, pediatric, faculty of Medicine
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: allergy and clinical immunology
Tim F. Greten
National Institutes of Health, National Cancer Institute, Medical Oncology Branch, USA
دکتر حمید محمدجعفری
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Hamid Mohammad Jafari
Professor Pediatric Infectious Diseases Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
Andreas Lunpqvist
Department of Oncology and Pathology, Cancer Centre Karolinska (R8:01), Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
دکتر رضا جعفری شکیب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Reza Jafari Shakib
Department of Immunology and Microbiology, Rasht Medical School,
Gilan University of Medical Sciences
دکتر قاسم جان بابایی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Ghasem Janbabaei
Medical School
Mazandaran University of Medical Sciences
علیرضا خلعتبری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Alireza khalatbari
Department of Anatomy, Faculty of Medicine,
Mazandaran University of Medical Sciences
رامی محفوظ

Rami Mahfouz
IFCAP, Department of Pathology and Laboratory Medicine, American University of Beirut, Beirut, Lebanon
Jacques F. Meis
Department of Medical Microbiology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, Netherlands
Scott Merrell
Department of Microbiology and Immunology, Uniformed Services University, Bethesda, Maryland, USA
Seppo Kalevi Meri
mmunobiology Program, Department of Bacteriology and Immunology, Haartman Institute, University of Helsinki, Helsinki, Finland
Ingrid Muller
Faculty of Medicine, Department of Immunology, Imperial College London, United Kingdom
دکتر پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor Molecular Microbiology Research Center
Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
دکتر علیرضا رفیعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: ایمونولوژی و میکروبیولوژی
Ali Reza Rafiee
Associate Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology and Microbiology
دکتر غلامحسین اشرفی

Gholam Hossein Ashrafi
Cancer Study Group, SEC Faculty, Kingston University London, UK
دکتر محمدصادق رضایی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی کودکان
Mohammad Sadegh Rezai
Associate Professor Pediatric Infectious Diseases Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases Subspecialist
دکتر مهدی شریف

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mehdi Sharif
Department of Parasitology, Toxoplasmosis Research Center, Faculty of Medical Mycology and Parasitology
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا شیران
استادیار مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohammad Reza Shiran
Assistant Professor Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر طاهره شکوهی
استاد تمام گروه قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی ، مرکز قارچهای تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Tahereh Shokohi
Full Professor, Medical Mycology Department, Sari Medical School, Invasive fungi research center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Mycology
دکتر نصرت الله ضرغامی
گروه بیوشیمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی
Nosratollah Zarghami
Department of Medical Nanotechnology, Faculty of Advanced Medical Science
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Biotechnology
Alison M kesson
Infectious Diseases and Microbiology, The Children’s Hospital at Westmead and Discipline of Paediatrics and Child Health, Sydney Medical School, University of Sydney NSW Australia, Sydney,Australia
ویراستار فارسی
دکتر طهورا موسوی

Tahoora Moussvi

حمیدرضا گلی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Hamidreza Goli
Professor Department of Microbiology, Faculty of Medicine
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر حمید بدلی
مرکز تحقیقات قارچ تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Hamid Badali
Invasive Fungi Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
رضا علیزاده نوایی
رضا علیزاده نوایی
Reza
Ali Zadeh

رمیسا شعربافی
رمیسا شعربافی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۶