درباره نشریه
ISSN:
2423-5822
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر سید علی حسینی
سردبیر:
دکتر پروانه محمدخانی
مدیر اجرایی:
شکوفه رمضانی
طراح و گرافیست:
فاطمه رضایی
تلفن:
021-86037228
دورنگار:
021-86037228
سایت اختصاصی:
jpcp.uswr.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دپارتمان روانشناسی بالینی، دفتر نشریه، ، کدپستی: 1985713834
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/30
مدیر مسئول
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
سردبیر
دکتر پروانه محمدخانی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر ایمانه عباسی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Imaneh Abasi

University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر اوشا برهمند
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی
Usha Barahmand
Associate Professor
Specialist: Psychology
Valentina Nikulina
Assistant professor
Specialist: Psychology
دکتر امید مساح
پژوهشگر مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Omid Massah
Researcher, Substance Abuse and Dependence Research Center
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر کیث استفن دابسون

رشته تخصصی: روانشناسی
Keith Stephen Dobson
دانشگاه کلگري کانادا
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
دکتر هدیه آزادمهر
دکتر هدیه آزادمهر

Hedieh Azadmehr

ایمان بیگدلی
استاد روانشناسی،گروه روانشناسی بالینی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناس
Imanollah Bigdeli
Professor, Department of Psychology,Ferdowsi university of Mashhad,Mashhad,Iran
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Psychologist
دکتر معصومه دژمان

Masoumeh Dejman

دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر بهروز دولتشاهی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Behrooz Dolatshahi

University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر علی فرهودیان

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Ali Farhoudian

University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر علیرضا جزایری
دکتر علیرضا جزایری

Ali Reza Jazayeri

دکتر کیمیا کهریزی
دکتر کیمیا کهریزی
استاد مرکز تحقیقات ژنتیک
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: طب اطفال و ژنتیک بالینی
Kimia Kahrizi
Professor Genetics Research Center
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Clinical Genetics., Pediatrics
دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

رشته تخصصی: Psychiatry، Sleep Medicine
Mohammad Reza Khodaie Ardakani

دکتر حمیدرضا خرم خورشید
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Hamid Reza Khorram Khorshid
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Human Genetics
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر محمدرضا محمدی
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Mohammad Reza Mohammadi
Professor Psychiatry
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Child & Adolescent Psychiatry
دکتر پروانه محمدخانی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychology
Gilbert Morquecho
Gilbert Morquecho

دکتر حسین نجم آبادی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: زنتیک پزشکی
Hosein Najmabadi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر تارا پیر
دکتر تارا پیر

Tara Pir

دکتر عباس پورشهباز
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Abbas Pourshahbaz
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر ابراهیم رضایی دوگاهه

Ebrahim Rezaei Dogaheh

دکتر حمید یعقوبی
دانشیار روان شناسی بالینی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: رمان شناختی رفتاری (CBT)، سلامت روانی دانشجویان و غربالگری و ارزیابی شخصیت
Hamid Yaghubi
Associate Professor, Clinical Psychology
Shahed University
طراح و گرافیست
فاطمه رضایی
فاطمه رضایی

Fatemeh Rezaee

مدیر اجرایی
شکوفه رمضانی
شکوفه رمضانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه محقق اردبیلی
Shokoufeh Ramezani
Masters
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Education and Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۳