درباره نشریه
ISSN:
2251-9572
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فریدون نوحی بزنجانی
سردبیر:
دکتر مجید حق جو
مدیر اجرایی:
اکرم شاهسون
مدیر اجرایی:
دکتر هومن بخشنده
تلفن:
021-23922782
دورنگار:
021-23922782
سایت اختصاصی:
www.rcvmonline.com
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بلوار نیایش، مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی
صندوق پستی:
1151-199691
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/29
مدیر مسئول
دکتر فریدون نوحی بزنجانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Feridoun Noohi Bezanjani
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
سردبیر
دکتر مجید حق جو
استاد مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
Majid Hagh Joo
Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Electrophysiology Fellowship
اعضای تحریریه
عباسعلی کشتکار
عباسعلی کشتکار

دانشگاه تهران
Abasali Keshtkar

University of Tehran
عبدالفتح علیزاده دیز
عبدالفتح علیزاده دیز

انجمن آموزش علوم پزشکی ایران
Abdolfath Alizadeh Diz
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
دکتر عبدالحسین طباطبایی
دکتر عبدالحسین طباطبایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abdolhossein Tabatabaei

Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمد یمینی شریف
دکتر احمد یمینی شریف

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Yamini Sharif
Department of Electrophysiology,Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر اکبر فتوحی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Akbar Fotouhi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
Alec Vahanian
Alec Vahanian
Cardiology Department , Bichat University Hospital, Paris, France
دکتر علی کاظمی سعید
دکتر علی کاظمی سعید

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Kazemi Saeid
Department of Electrophysiology,Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا علیزاده قویدل
استاد Rajaei Cardiovascular Center
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب
Alireza Alizadeh Ghavidel
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery Specialist
دکتر امیرفرجام فاضلی فر
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
Amir Farjam Fazelifar
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Electrophysiology Fellowship
دکتر آرش آریا
دکتر آرش آریا

Arash Arya

دکتر آریا مانی
استاد
Arya Mani
Professor Heart & Vascular Center, Yale-New Haven Hospital, Yale, USA
بهرام فریبرز فرساد
بهرام فریبرز فرساد

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Bahram Fariborz Farsad
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Dipen Shah
Dipen Shah
Service de Cardiologie, Hôpital Cantonal Universitaire de Genève, Genève, Switzerland
Douglas P Zipes
Douglas P Zipes
Department of Pharmacology and Toxicology, Krannert Institute of Cardiology, USA
ابراهیم کساییان
ابراهیم کساییان

دکتر فریدون نوحی بزنجانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Feridoun Noohi Bezanjani
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
Gerhard Hindricks
Gerhard Hindricks
Leipzig Heart Center, University of Leipzig, Leipzig, Germany
دکتر حمیدرضا پورعلی اکبر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص رادیولوژی
Hamid Reza Pouraliakbar
Associate Professor Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Radiologist
حسن نمازی
حسن نمازی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hasan Namazi
Cardiology Department
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
حسین احمدی تفتی
حسین احمدی تفتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hosein Ahmadi Tafti
Cardiac Surgery Department, Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
Iradj Gandjbakhch
Iradj Gandjbakhch
Hopital Pitie-Salpetriere; Paris, France
Josep Brugada
Josep Brugada
Hospital Clinic, Barcelona, Spain
کامبیز مظفری
کامبیز مظفری

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Kambiz Mozafari
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
غلامرضا عمرانی
غلامرضا عمرانی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Gholamreza Omrani
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر کیومرث عباسی
دکتر کیومرث عباسی
مرکز قلب تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Kyomars Abbasi
Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
مریم اسماعیل زاده
مریم اسماعیل زاده

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Maryam Esmaeilzadeh
Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
مهدی پیغمبری
مهدی پیغمبری

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mahdi Peighambari
Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر مجید ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Majid Maleki
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر مجید کیاور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
Majid Kiavar
Professor Rajaie Cardiovascular edical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Cardiology Fellowship
مسعود علی پور
مسعود علی پور

Massoud Alipour
General Cardiology, Hoag Memorial Hospital Presbyterian, California, USA
مرجانه فاطمی
مرجانه فاطمی

Marjaneh Fatemi
Department of Cardiology, Brest University Hospital, Brest, France
دکتر محمدعلی یوسف نیا
استاد مرکز قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Ali Yousefnia
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
محمدعلی صدرعاملی
محمدعلی صدرعاملی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammadali Sadrameli
Cardiac Electrophysiology Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
محمد دلیلی
محمد دلیلی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Dalili
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمد شناسا
استاد
Mohammad Shenasa
Professor Heart & Rhythm Medical Group, San Jose, USA
دکتر محمدحسین ماندگار
استاد گروه جراحی قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Mohammadhosein Mandegar
Professor Department of Cardiovascular Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
محمدحسن کلانتر معتمدی
محمدحسن کلانتر معتمدی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Mohammadhasan Kalantar Motamedi
Hospital Jamaran
Baqiyatallah University of Medical Sciences
محمدضیا توتونچی
محمدضیا توتونچی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammadziya Totonchi
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
محمد سالاری فر
محمد سالاری فر

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Salarifar
Departments of Cardiology, Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
محسن مدنی
محسن مدنی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohsen Maadani
Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Michel Haissaguerre
Michel Haissaguerre
Université Bordeaux II, Hopital Cardiologique du Haut-Leveque, Bordeaux-Pessac, France
مصطفی نجاتیان
مصطفی نجاتیان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mostafa Nejatian
Department of Cardiology, Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید مصطفی علوی
دانشیار گروه بیهوشی قلب بیمارستان شهید رجایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ بیهوشی قلب
Seyed Mostafa Alavi
Associate Professor Department of Anesthesiology, Shahid Rajaee Hospital
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Heart Anesthesia Fellowship
ناهید یعقوبی
ناهید یعقوبی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Nahid Yaghoubi
Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Osmar Antonio Centurion Alcaraz
Osmar Antonio Centurion Alcaraz
Universidad Nacional de Asuncion, Asuncion, Paraguay
Paolo Della Bella
Paolo Della Bella
Centro Cardiologico Monzino, Milan, Italy
Pedro Brugada
Pedro Brugada
Heart Rhythm Management Center, Universitair Ziekenhuis Brussel, Brussels, Belgium
رامین حشمت
رامین حشمت

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ramin Heshmat
Endocrinology and Metabolism Research Center
Tehran University of Medical Sciences
رسول آذرفرین
استاد بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Rasoul Azarfarin
Professor, Anesthesiology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر رضا کیانی
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال کاردیو��وژی
Reza Kiani
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Cardiology Fellowship
Richard Schilling
Richard Schilling
Department of Cardiology, St Mary’s Hospital, Praed St, London, UK
دکتر سعید حسینی
استاد مرکز قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب
Saeid Hosseini
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery Specialist
سعید مجتهدزاده
سعید مجتهدزاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Saeid Mojtahedzadeh
Department of Pediatric Cardiology, Mofid Children Hospital
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
ShiAnn Chen
ShiAnn Chen
National Yang Ming University, Taipei, Taiwan
زهرا خواجعلی
استاد پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Zahra Khajali
Professor, Heart center
Iran University of Medical Sciences
دکتر زهرا امکان جو
دکتر زهرا امکان جو

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zahra Emkanjoo
Cardiac Electrophysiology Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
اکرم شاهسون
اکرم شاهسون

Akram Shahsavan

دکتر هومن بخشنده
دانشیار Epidemiology
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hooman Bakhshandeh
Associate Professor, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۳