درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن حسابرسان داخلی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی رحمانی
سردبیر:
دکتر بیتا مشایخی
مدیر اجرایی:
محسن عسگری
تلفن:
021-22383909
021-22383751
دورنگار:
021-22383909
021-22383751
سایت اختصاصی:
www.hesabrasandakheli.ir
نشانی:
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید نورانی (انتهای بلوار دریا) ، خیابان شهید فخارمقدم، نبش کوچه بهار، پلاک 49، طبقه اول، واحد 3
تاریخ به‌روزآوری: 1396/09/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۰