درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
صاحب امتیاز:
پرویز درگی
مدیر مسئول:
پرویز درگی
سردبیر:
دکتر مهدی فیضی
مسئول اشتراک:
شرافت
تلفن:
021-66431863
دورنگار:
021-66431863
سایت اختصاصی:
www.marketermag.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی (شرق به غرب) ، بعد از خوش شمالی، پلاک 227، واحد12 ، کدپستی: 1457994736
اشتراک:
تلفن:
021-66431863
دورنگار:
021-66431863
پست الکترونیک:
info@marketermag.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۰