درباره نشریه
ISSN:
2383-1839
eISSN:
2345-623X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید مهدی قلی
سردبیر:
دکتر فیروز بختیاری نژاد
تلفن:
021-81032323
سایت اختصاصی:
jvs.isav.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی شمالی (آبان شمالی سابق) ، ساختمان علامه طباطبایی، طبقة دوم شمالی، اتاق 306، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/18
مدیر مسئول
دکتر حمید مهدی قلی
استادیار
دانشگاه صنعتی شریف
Hamid Mehdi Gholi
Assistant Professor
Sharif University of Technology
ویراستارفارسی
مهندس محمد اسدزاده
کارشناس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Asadzadeh
Expert
Specialist: mechanical engineering
مهندس فاطمه جعفرزاده

رشته تخصصی: فنآوری آطلاعات
Fatemeh Jafar Zadeh

Specialist: Information Technology
مهندس فاطمه جعفری
استادیار
Fatemeh Jafari
Assistant Professor
سردبیر
دکتر فیروز بختیاری نژاد
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Firooz Bakhtiari Nejad
Professor Department of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
اعضای تحریریه
دکتر حمید احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی ارتعاش
Hamid Ahmadian
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Vibration Engineerin
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Abdol Reza Ohadi Hamedani
Professor Department of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر محمد محجوب جهرمی
استاد
دانشگاه تهران
Mohammad Mahjoub Jahromi
Professor
University of Tehran
دکتر داوود یونسیان
استاد دانشکده مهندسی راه آهن
دانشگاه علم و صنعت ایران
Davood Younesian
Professor School of Railway Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر فرهنگ هنرور
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: تست غیر تخریبی، الاستودینامیک، NDE اولتراسونیک
Farhang Honarvar
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Nondestructive Testing, Elastodynamics, Ultrasonic NDE
دکتر سعید شکراللهی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Saeed Shokrollahi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر سعید ضیایی راد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Saeed Ziaei Rad
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر سید مهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor School of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
دکتر مهدی سرمست
استادیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mehdi Sar Mast
Assistant Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۲