درباره نشریه
ISSN:
2383-1839
eISSN:
2345-623X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید مهدی قلی
سردبیر:
دکتر فیروز بختیاری نژاد
تلفن:
021-81032323
سایت اختصاصی:
jvs.isav.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی شمالی (آبان شمالی سابق) ، ساختمان علامه طباطبایی، طبقة دوم شمالی، اتاق 306، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/18
مدیر مسئول
حمید مهدی قلی
استادیار
Hamid Mehdi Gholi
Assistant Professor, Sharif University of Technology
ویراستارفارسی
محمد اسدزاده
کارشناس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Asad Zadeh
Expert,
Specialist: mechanical engineering
فاطمه جعفرزاده
رشته تخصصی: فنآوری آطلاعات
Fatemeh Jafar Zadeh
Specialist: Information Technology
فاطمه جعفری
استادیار
Fatemeh Jafari
Assistant Professor,
سردبیر
فیروز بختیاری نژاد
استاد گروه مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Firooz Bakhtiari Nejad
Professor, Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
هیات تحریریه
حمید احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی ارتعاش
Hamid Ahmadian
Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Vibration Engineerin
عبدالرضا اوحدی همدانی
استاد گروه مهندسی مکانیک
Abdol Reza Ohadi Hamedani
Professor, Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
محمد محجوب جهرمی
استاد
Mohammad Mahjoub Jahromi
Professor, University of Tehran
داوود یونسیان
استاد دانشکده مهندسی راه آهن
Davood Younesian
Professor, School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology
فرهنگ هنرور
استاد گروه مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: تست غیر تخریبی، الاستودینامیک، NDE اولتراسونیک
Farhang Honarvar
Professor, Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Nondestructive Testing, Elastodynamics, Ultrasonic NDE
سعید شکراللهی
استادیار
Saeed Shokrollahi
Assistant Professor, Malek-Ashtar University of Technology
سعید ضیایی راد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
Saeed Ziaei Rad
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Isfahan University of Technology
سیدمهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor, School of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
مهدی سرمست
استادیار واحد تهران شمال
Mehdi Sar Mast
Assistant Professor, North Tehran Branch,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۴