درباره نشریه
ISSN:
1735-5648
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
مدیر مسئول:
الهه دهقان
تلفن:
021-22885651
دورنگار:
021-22885647
سایت اختصاصی:
www.yazdabook.com
نشانی:
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه ستاری، شماره 22
سامانه پیام کوتاه:
10009124480416
تلفن همراه:
09124480416
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22872106
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۹