درباره نشریه
ISSN:
2476-6097
eISSN:
2476-6100
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مدیر مسئول:
دکتر محمدکاظم جعفری
سردبیر:
دکتر محمد تاتار
مدیر اجرایی:
سید محمد سیاوشان
کارشناس:
آرش اسلامی
کارشناس:
مریم فرجام فرد
تلفن:
021-22297657
دورنگار:
021-22289455
سایت اختصاصی:
www.bese.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه) ، دیباجی شمالی، خیابان ارغوان، پلاک 21
صندوق پستی:
19395-3913
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/06
مدیر مسئول
دکتر محمدکاظم جعفری
استاد
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mohammad Kazem Jafari
Professor
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
سردبیر
دکتر محمد تاتار
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Tatar
Associate Professor International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
Specialist: Geophysics
اعضای تحریریه
دکتر حمید زعفرانی
دکتر حمید زعفرانی

Hamid Zaferni

دکتر فرج الله عسکری
دانشیار ژئوتکنیک
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Faradjollah Askari
Associate Professor, Geotechnic
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Ph.D. of Geotechnical Engineering
دکتر عباس قلندرزاده
دکتر عباس قلندرزاده

دکتر محسن قائمیان
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohsen Ghaemian
professor
Sharif University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر مرتضی بسطامی
دانشیار
انجمن مهندسی سازه ایران
رشته تخصصی: مهندسی زلزله
Morteza Bastami
Associate Professor
Specialist: Earthquake engineering
دکتر بابک منصوری
دانشیار
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Babak Mansouri
Associate Professor
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
دکتر محمدرضا قیطانچی
استاد، موسسه ‍ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Gheitan Chi
Professor, Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Geophysics
دکتر سید بهرام بهشتی اول
دانشیار مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Seyed Bahram Beheshti Aval
Associate Professor Civil Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر محمد خان محمدی
دکتر محمد خان محمدی

دکتر علیرضا فلاحی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بازسازی پس از سانحه
Ali Reza Fallahi
Professor School of Architecture and Urban Development
Shahid Beheshti University
Specialist: Post-traumatic reconstruction
دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب
دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب

دکتر بهرخ حسینی هاشمی

Beh Rokh Hoseini Hashemi

دکتر مهدی زارع
استاد تمام زلزله شناسی مهندسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Full Professor, Engineering Seismology
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Engineering Seismology
دکتر محمدرضا قائم مقامیان
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Ghaemmaghamian
Professor of International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
Specialist: Geophysics
دکتر سید مهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor School of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
دکتر مرتضی اسکندری قادی
هیات علمی دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
Morteza Eskandari Ghadi
Faculty Member Department of Civil Engineering
University of Tehran
دکتر محسن کمالیان
استاد
انجمن ژئوتکنیک ایران
Mohsen Kamalian
Professor
مدیر اجرایی
سید محمد سیاوشان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Mohammad Siavoshan

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
کارشناس
آرش اسلامی

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Arash Eslami

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
مریم فرجام فرد
مریم فرجام فرد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۸