درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سید رضا طباطبایی ایرانی
مدیر مسئول:
علیرضا تقی زادیه
سردبیر:
سهیل آل رسول
مدیر اجرایی:
مهدی رضی خسروشاهی
طراح و گرافیست:
شیما قربانی
تلفن:
021-88787461
021-88787453
نشانی:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان راشل کوری (خیابان 27) ، پلاک 28 ، طبقه 2، واحد5
دورنگار:
021-88787440
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۷