درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سهیل چهره ای
مدیر مسئول:
سهیل چهره ای
سردبیر:
سهیل چهره ای
مدیرداخلی:
پونه حجاب
صفحه آرا:
مسعود خاموشی
تلفن:
021-44655811
021-44698296
دورنگار:
021-44670551
سایت اختصاصی:
www.zibaazi.ir
کانال تلگرام:
zibaazi
نشانی:
تهران، شهرک اکباتان، فاز 1، نیش کوچه 6، ساختمان تیراژه
صندوق پستی:
157-13955
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/05
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۴