درباره نشریه
ISSN:
2538-161X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن انفورماتیک ایران
مدیر مسئول:
مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ
سردبیر:
دکتر عباس نوذری دالینی
سایت اختصاصی:
csj.isi.org.ir
نشانی:
تهران، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از چهارراه طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 5، طبقه سوم، واحد7
دورنگار:
021-89788470
تلفن:
021-66412976
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/05
مدیر مسئول
مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ
مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ

سردبیر
دکتر عباس نوذری دالینی
دانشیار
دانشگاه تهران
اعضای تحریریه
محمداردشیر بهرستاقی
محمداردشیر بهرستاقی

دکتر حمید سربازی آزاد
استاد پژوهشگاه دانش های بنیادی
دانشگاه صنعتی شریف
Hamid Sarbazi Azad
professor Institute of Fundamental Sciences
Sharif University of Technology
دکتر مجید سلیمانی دامنه
دانشیار گروه ریاضی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضیات
Majid Soleimani Damaneh
Associate Professor Majid Solemani Dameneh
University of Tehran
Specialist: Mathematics
اسدالله شاه بهرامی

دکتر مرتضی صاحب الزمانی
استاد بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Morteza Saheb Zamani
Professor Computer Engineering and IT Department
Amirkabir University of Technology
دکتر علی مسعودی نژاد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی، زیست شناسی سیستم در پزشکی
Ali Masoudinejad
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Bioinformatics and Biological System, Systems Biology in Medicine
دکتر مجید علی زاده لداری
پژوهشگر علوم اقتصادی
امور بانکی
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل، اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد مالی
Majid Alizadeh Ledari
Researcher, Economics
امور بانکی
Specialist: International Economics, Econometrics, Monetary economy, industrial economy, Financial Economics
دکتر محسن ابراهیمی مقدم
دکتر محسن ابراهیمی مقدم
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mohsen Ebrahimi moghadam
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر علیرضا باقری
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Ali Reza Bagheri
Faculty member
Amirkabir University of Technology
دکتر منصور جم زاد
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ماشین بینایی
Mansour Jam Zad
Associate Professor Faculty of Computer Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Vision machine
دکتر هدیه ساجدی
استادیار
دانشگاه تهران
دکتر محمد گنج تابش
دانشیار
دانشگاه تهران
دکتر اسلام ناظمی
دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی
Eslam Nazemi
Associate Professor, Faculty of Science & Computer Engineering
Shahid Beheshti University
Specialist: Software and information systems
دکتر عباس نوذری دالینی
دانشیار
دانشگاه تهران
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۳