درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1397/04/25
صاحب امتیاز:
محمدمهدی احسانی فر
مدیر مسئول:
محمدمهدی احسانی فر
سردبیر:
محمدجواد حسنی
مدیر اجرایی:
محمدجواد حسنی
ویراستار علمی:
رضا عطایی
ویراستار علمی:
محمدمهدی احسانی فر
طراح و گرافیست:
علی انجم شعاع
سایت اختصاصی:
www.majaleh-a.ir
نشانی:
قم، خیابان قدس، کوچه 3، پلاک 18
تلفن همراه:
09214312651
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/25
صاحب امتیاز
محمدمهدی احسانی فر
Mohammad Mahdi Ehsani Far
مدیر مسئول
محمدمهدی احسانی فر
Mohammad Mahdi Ehsani Far
ویراستار علمی
رضا عطایی
Reza Ataee
محمدمهدی احسانی فر
Mohammad Mahdi Ehsani Far
سردبیر
محمدجواد حسنی
Mohammad Javad Hasani
هیات تحریریه
علی انجم شعاع
Ali Anjom Shoa
عباس محمودی
Abbas Mahmoodi
ابراهیم عبدی
Ebrahim Abdi
محمد واحدی نژاد
Mohammad Vahedi Nejad
مدیر اجرایی
محمدجواد حسنی
Mohammad Javad Hasani
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۹