درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1398/11/25
صاحب امتیاز:
محمدمهدی احسانی فر
مدیر مسئول:
محمدمهدی احسانی فر
سردبیر:
محمد جواد حسنی
مدیر اجرایی:
محمد جواد حسنی
ویراستار علمی:
رضا عطایی
ویراستار علمی:
محمدمهدی احسانی فر
طراح و گرافیست:
علی انجم شعاع
سایت اختصاصی:
majaleh-a.ir
نشانی:
قم، خیابان قدس، کوچه 3، پلاک 18
تلفن همراه:
09214312651
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/23
صاحب امتیاز
محمدمهدی احسانی فر
مدیر مسوول فصلنامه دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم و معارف قرآن و حدیث، فقه و اصول، ادبیات عرب
Mohammad Mahdi Ehsani Far

مدیر مسئول
محمدمهدی احسانی فر
مدیر مسوول فصلنامه دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم و معارف قرآن و حدیث، فقه و اصول، ادبیات عرب
Mohammad Mahdi Ehsani Far

ویراستار علمی
رضا عطایی
کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
رشته تخصصی: علوم حدیث
Reza Ataee

محمدمهدی احسانی فر
مدیر مسوول فصلنامه دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم و معارف قرآن و حدیث، فقه و اصول، ادبیات عرب
Mohammad Mahdi Ehsani Far

سردبیر
محمد جواد حسنی
دانشجوی دکتری مرکز تخصصی شیعه شناسی
حوزه علمیه قم
Mohammad Javad Hasani
Phd Student, a
اعضای تحریریه
علی انجم شعاع

Ali Anjom Shoa

عباس محمودی

Abbas Mahmoodi

ابراهیم عبدی
دانش آموخته ارشد علوم حدیث گرایش نهج البلاغه
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث و نهج‌البلاغه
Ebrahim Abdi
MSc Graduated, Hadith
University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith
محمد واحدی نژاد

Mohammad Vahedi Nejad

مدیر اجرایی
محمد جواد حسنی
دانشجوی دکتری مرکز تخصصی شیعه شناسی
حوزه علمیه قم
Mohammad Javad Hasani
Phd Student, a
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵