درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1397
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دکتر محمد قلم چی
مدیر مسئول:
دکتر محمد قلم چی
سردبیر:
مهندس سارا قلم چی
تلفن:
021-22948868
نشانی:
تهران، اقدسیه، بلوار ارتش، اراج، شانزده متری ولیعصر، نبش خیابان پروین، پلاک 2،واحد3، کدپستی1694833733
سایت اختصاصی:
www.electronicsecurity.ir
دورنگار:
021-22967769
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۲