درباره نشریه
ISSN:
2645-419X
eISSN:
2645-4203
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
مدیر مسئول:
دکتر بابک داریوش
سردبیر:
دکتر سید یعقوب موسوی
مدیرداخلی:
سهیل سلیمیان
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز، پلاک 360، واحد 5 ، کدپستی: 1564915534
دورنگار:
021-77521592
تلفن:
021-88880198
021-77602326
021-77521342
سایت اختصاصی:
soc.gpmsh.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/30
مدیر مسئول
دکتر بابک داریوش
استادیار معماری
موسسه پژوهشی شیخ بهایی
رشته تخصصی: معماری- برنامه ریزی شهری- منظر شهری
Babak Dariush
Assistant Professor, Architecture
موسسه پژوهشی شیخ بهایی
سردبیر
دکتر سید یعقوب موسوی

رشته تخصصی: چامعه شناسی
Seyed Yaghoub Mousavi

Specialist: sociolohy
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی شیخی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Mohammad Taqhi Sheikhi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
مجتبی رفیعیان
استاد رشته برنامه ریزی شهری - گروه شهرسازی- دانشکده هنر ومعماری
دانشگاه تربیت مدرس
Mojtaba Rafieian
Professor, Department of urban and regional planning
Tarbiat Modares University
دکتر ناصر براتی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barati
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Imam Khomeini International University
Specialist: planning
دکتر نعمت الله فاضلی
استاد تمام پژوهشکده مطالعات اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی، فلسفه
Nematollah Fazeli
Full Professor, Social Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Social Anthropology, فلسفه
دکتر اردشیر انجمنی
استاد
Ardeshir Anjomani
Professor Urban & Regional Planning, University of Texas.
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر محمد قاری پور
استاد
Mohammad Gharipour
Professor School of Architecture and Planning, Morgan State University in Baltimore, USA
حمیدرضا عامری سیاهویی

مدیرداخلی
سهیل سلیمیان
استادیار
Soheil Salimain
Assistant Professor cultural Sociology, Shabestan Research Center for Architectural and Urban studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴