درباره نشریه
ISSN:
2645-6427
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دکتر شاپور فرهنگ پور
مدیر مسئول:
دکتر شاپور فرهنگ پور
مدیرداخلی:
احسان سلطان منش
ویراستار فارسی:
حمزه ملکی
ویراستار انگلیسی:
افشین دوباش
ویراستار انگلیسی:
آزیتا اسدی
نشانی:
اهواز، خیابان طالقانی، نبش فردوسی، شماره 84 ، طبقه دوم، واحد 4
تلفن:
061-32213929
سایت اختصاصی:
www.ijal.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/03
صاحب امتیاز
دکتر شاپور فرهنگ پور
دکتر شاپور فرهنگ پور

Shapour Farhangpour

مدیر مسئول
دکتر شاپور فرهنگ پور
دکتر شاپور فرهنگ پور

Shapour Farhangpour

اعضای تحریریه
دکتر محمد صابرراد

Mohammad Saberrad

دکتر سید رئوف شجاعی
دکتر سید رئوف شجاعی

Seyyed Rauf Shojaee

دکتر سید باسم موالی زاده
دکتر سید باسم موالی زاده

Seyyed Basem Malizadeh

دکتر الهام شراعی
دکتر الهام شراعی

Elham Sharaee

دکتر حسن حیدری
دکتر حسن حیدری

Hasan Heydari

دکتر سید محمدحسن ملائکه پور
دکتر سید محمدحسن ملائکه پور

ویراستار فارسی
حمزه ملکی
حمزه ملکی

Hamzeh Maleki

ویراستار انگلیسی
افشین دوباش
افشین دوباش

Afshin Dobash

آزیتا اسدی
آزیتا اسدی

Azita Asadi

مدیرداخلی
احسان سلطان منش
احسان سلطان منش

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳