درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر سید مجتبی امامی
مدیر مسئول:
دکتر سید مجتبی امامی
سردبیر:
مصباح الهدی باقری
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، جنب خیابان شهیدکاتبی، پلاک10، مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه اسلام)
سایت اختصاصی:
rushda.ir
تلفن:
021-88561587
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۶