درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دکتر رضا پاینده
مدیر مسئول:
دکتر رضا پاینده
سردبیر:
دکتر رضا پاینده
تلفن:
021-88561587
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، جنب خیابان شهیدکاتبی، پلاک10، مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه اسلام)
سایت اختصاصی:
rushda.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۹