درباره نشریه
eISSN:
2676-4830
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم
مدیر مسئول:
دکتر سیدجمال الدین میرمحمدی
سردبیر:
دکتر مرتضی شیرودی
مدیر اجرایی:
دکتر حبیب زمانی محجوب
سایت اختصاصی:
mag.tamadonpajoohi.ir
نشانی:
قم، زنبیل آباد ،بلوار فردوسی، نبش کوچه10، ساختمان باران، واحد1 ، کدپستی: 3716889541
تلفن:
025-32908557
دورنگار:
025-32908557
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/09
مدیر مسئول
دکتر سیدجمال الدین میرمحمدی
سردبیر
دکتر مرتضی شیرودی
Morteza Shiroudi
هیات تحریریه
دکتر سیامک باقری
دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
رشته تخصصی: مدیریت دانش اسلامی
Siamak Bagheri
Specialist: Islamic Knowledge Management
حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک
استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behroozilak
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
دکتر حسن تلاشان
دکتر قاسم شبان نیاء
Ghasem Shabannia
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor, واحد قم, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor, History Group, Al-Mustafa International University
دکتر اسحاق طاهری
استاد مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Es'haq Taheri
Professor, Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
حجت الاسلام دکتر مهدی فرمانیان
دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب اسلامی
Mehdi Farmaniyan
Associate Professor, University of Religions and Denominations
Specialist: Islamic Religions
دکتر شریف لکزایی
دکتر نجف لکزایی
استاد دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر علی نجات بخش اصفهانی
Ali Nejatbakhsh Esfahani
ویراستارفارسی
محمداسماعیل رستمی نیا
مدیر اجرایی
دکتر حبیب زمانی محجوب
Habib Zamani Mahjoub
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸