درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر محمد خراسانی زاده
مدیر مسئول:
دکتر محمد خراسانی زاده
سردبیر:
شورای سردبیری
نشانی:
تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان باباطاهر، بن بست کیوان، پلاک 12، طبقه 3 ، کدپستی: 1414653461
تلفن:
021-88391657
دورنگار:
021-88394629
سامانه پیام کوتاه:
100033111
سایت اختصاصی:
www.rayanama.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۵