درباره نشریه
ISSN:
2783-4034
eISSN:
2783-4042
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول:
دکتر سید علی سجادی زاده
سردبیر:
دکتر محسن جهانگیری
کارشناس:
محمدامین انسان
سایت اختصاصی:
jwd.razavi.ac.ir
تلفن:
051-32218990 ، داخلی: 357
نشانی:
مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت ساختمان شماره دو، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، کدپستی: 9134843333
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/04
مدیر مسئول
دکتر سید علی سجادی زاده
دکتر سید علی سجادی زاده

دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی حدیث
سردبیر
دکتر محسن جهانگیری
دکتر محسن جهانگیری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mohsen Jahangiri
Professor
University of Tehran
Specialist: Western philosophy
اعضای تحریریه
دکتر محمد امامی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Emami
Associate Professor art University
University of Damghan
Specialist: public law, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر جواد ایروانی
دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Javad Iravani
Associate Professor Department of Quranic Sciences and Hadith
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محسن جهانگیری
دکتر محسن جهانگیری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mohsen Jahangiri
Professor
University of Tehran
Specialist: Western philosophy
جواد معین
مدرس گروه علمی زبان و ادبیات عرب
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Javad Moein

Al-Mustafa International University
حجت الاسلام محمدحسن ربانی بیرجندی
حجت الاسلام محمدحسن ربانی بیرجندی
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه اصول حدیث
جواد حبیبی تبار
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی
Javad Habibitabar

حجت الاسلام مصطفی رفسنجانی مقدم
استادیار فقه
موسسه آموزش عالی تابران
رشته تخصصی: فقه و حقوق خانواده و فقه تربیتی
Mostafa Rafsanjani Moghadam
Assistant Professor, Assistant Professor, fegh,
Tabaran Institute of Higher Education
کارشناس
محمدامین انسان
دانش آموخته ارشد دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
Mohammad Amin Ensan
MSc Graduated, quran
University of Quran and Hadith
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸