درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
نظر احمدی تنگانی
مدیر مسئول:
نظر احمدی تنگانی
سردبیر:
نظر احمدی تنگانی
مدیر اجرایی:
میثم جهانگیری
ویراستار فارسی:
مسلم آیینی
روابط عمومی:
مریم خاکباز
بازرگانی و تبلیغات:
الهام پریشانی
نشانی:
کرمان، خیابان جهاد، کوچه 62، جنب تکیه شاهزاده علی اصغر، پلاک 15 ، کدپستی: 7619763149
تهران، خیابان سردار جنگل، یاس 4، پلاک 1
تلفن:
034-32474229
021-44446378
تلفن همراه:
09139424305
09128456706
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۹