درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مدیر مسئول:
دکتر حسن حسین زاده
سردبیر:
دکتر اباصلت بداغی
سردبیر:
دکتر علی عبادین
مدیر اجرایی:
دکتر علی جباری
سایت اختصاصی:
www.macajournal.com
نشانی:
اردبیل، تقاطع حافظ، ساختمان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ، کدپستی: 5615731567
تلفن:
045-33722128
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/04
مدیر مسئول
دکتر حسن حسین زاده
دکتر حسن حسین زاده

سردبیر
دکتر اباصلت بداغی
دکتر اباصلت بداغی

دکتر علی عبادین
دکتر علی عبادین

اعضای تحریریه
دکتر مجید اسحقی گرجی

Majid Eshaghi Gorji
Professor
Ajda Fosner
Ajda Fosner

دکتر عبدالرحمان رازانی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات دیفرانسیل معمولی، تجزیه و تحلیل عملکرد غیرخطی
Abdolrahman Razani

Imam Khomeini International University
Specialist: Partial Differential Equations, Ordinary Differential Equations, Nonlinear Functional Analysis
کاظم حق نژاد آذر
کاظم حق نژاد آذر

Choonkil Park
Hanyang University, Korea
Specialist: Nonlinear Analysis
دکتر رضا عزتی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Reza Ezzati

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Numerical analysis, Integral equations, Wavelet
رسول اباذری
رسول اباذری

دکتر نسرین اقبالی
دکتر نسرین اقبالی

وحید پروانه
وحید پروانه

ناصر میکاییلوند
ناصر میکاییلوند

رضا اباذری
رضا اباذری

جمال رضایی روشن
جمال رضایی روشن

علی باقری
علی باقری
Department of Mathematics
Ali Bagheri

لعیا فداکار
لعیا فداکار

Bashir Nedee Shakarab
Bashir Nedee Shakarab

ناصر شیرخانقاه
ناصر شیرخانقاه

Huseyin Isik
Huseyin Isik

مدیر اجرایی
دکتر علی جباری
دکتر علی جباری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۴