درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
مهندس پروانه کیانی
مدیر مسئول:
مهندس پروانه کیانی
سردبیر:
مهندس محمد شاه محمدی
نشانی:
تهران، نظام آباد، متروی مدنی، کوچه لسانی بحری، ابتدای بهشید، پلاک 32 ، کدپستی: 1615964551
تلفن:
021-77592183
سایت اختصاصی:
mbajournal.ir
تلفن همراه:
09120973892
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/23
صاحب امتیاز
مهندس پروانه کیانی
مهندس پروانه کیانی

مدیر مسئول
مهندس پروانه کیانی
مهندس پروانه کیانی

سردبیر
مهندس محمد شاه محمدی
مهندس محمد شاه محمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰