درباره نشریه
ISSN:
2538-516X
eISSN:
2538-516X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر مرتضی جمشیدی
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی جمشیدی
سردبیر:
دکتر مرتضی جمشیدی
دستیار سردبیر:
کامیار باقری نژاد
سایت اختصاصی:
www.journals-researchers.com
نشانی:
چالوس، خیابان 17 شهریور، نبش خیابان نواب صفوی، ساختمان سپید، واحد 37
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/27
صاحب امتیاز
دکتر مرتضی جمشیدی

Morteza Jamshidi

مدیر مسئول
دکتر مرتضی جمشیدی

Morteza Jamshidi

سردبیر
دکتر مرتضی جمشیدی

Morteza Jamshidi

دستیار سردبیر
کامیار باقری نژاد

Kamyar Bagherinejad

اعضای تحریریه
فوزیه احمد

Fauziah Ahmad

Megat Azmi Bi Megat Johari

Taksiah A. Majid

Choong Kok Keong

دکتر نادر فنایی

Nader Fanaie

دکتر امیر جمشیدی

Amir Jamshidi

دکتر بهروز ثقفی
دکتر بهروز ثقفی

Behrooz Saghafi

دکتر داوود شجاعی

Davood Shojaei

Firas Salman

دکتر صالح امین یاوری
دکتر صالح امین یاوری

دکتر سید علی اصغر حسین زاده

دکتر نیما امانی

Nima Amani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۲