درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
غلامرضا کریمی
سردبیر:
دکتر محسن حیاتی
سایت اختصاصی:
jerteee.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان امام علی (ع)، دانشگاه رازی کرمانشاه
تلفن:
083-34343193
دورنگار:
083-34343194
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
غلامرضا کریمی

Gholamreza Karimi

سردبیر
دکتر محسن حیاتی

Mohsen Hayati

اعضای تحریریه
دکتر محسن حیاتی

Mohsen Hayati

غلامرضا کریمی

Gholamreza Karimi

دکتر حمدی عبدی

دکتر ماهرخ شایسته

Mahrokh G. Shayesteh

دکتر نصرت گرانپایه
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات
Nosrat Granpayeh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر علی رستمی
استاد دانشکده مهندسی برق
Ali Rostami
Professor Faculty of Electrical Engineering
Specialist: Electrical engineering - Electronic
دکتر حسن بیورانی

Hassan Bevrani

دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلایی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق- الکترونیک
Seyyed Mohamad Reza Musavi Mirkelai
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Power Electronics
دکتر بیژن وثوقی وحدت

Bijan Vosoughi Vahdat

دکتر حسن مرادی چشمه بیگی

Hassan Moradi Cheshmehbeigi

دکتر قاسم عازمی

Ghasem Azemi