درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
فروغ کیهانی نسب
مدیر مسئول:
فروغ کیهانی نسب
سایت اختصاصی:
foroughandish.com
نشانی:
تهران، زعفرانیه، خیابان اعجازی، روبروی کوچه زنبق، ساختمان اداری سرای زعفرانیه، پلاک 96، طبقه هم کف ، کدپستی: 1987634613
تلفن:
021-26808781
021-26808895
021-26805370
دورنگار:
021-26808660
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/01