درباره نشریه
دوره انتشار:
دوهفته نامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مینا والی
مدیر مسئول:
مینا والی
سردبیر:
رضا جمیلی
سایت اختصاصی:
karangweekly.ir
نشانی:
تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان لاله غربی، خیابان بن بست حدیث، کوچه بن بست حدیث 2، پلاک 8، طبقه همکف، واحد1 1 ، کدپستی: 1474694581
تلفن:
021-46012204
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/06