درباره نشریه
eISSN:
1929-2981
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا سبزقبایی
سردبیر:
مهندس مسلم مومنی اصل
سایت اختصاصی:
sejournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان فرجام، ساختمان مهدی، طبقه سوم، دفتر فصلنامه
تلفن:
021-77211962
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/20
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا سبزقبایی
دکتر غلامرضا سبزقبایی

Gholamreza Sabzghabaii

سردبیر
مهندس مسلم مومنی اصل
مهندس مسلم مومنی اصل

Moslem Momeni Asl

اعضای تحریریه
دکتر نیلوفر عابدین زاده
دکتر نیلوفر عابدین زاده
استادیار
Niloufar Abedinzadeh
Assistant Professor
دکتر علی خدیو
دکتر علی خدیو

دکتر آزاده کاظمی
استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: آلودگی های محیط زیست
Azadeh Kazemi
Assistant Professor, Environmental department
University of Arak
Specialist: Environmental pollution
دکتر علیرضا خالقی
دکتر علیرضا خالقی

دکتر شعله قلاسی مود
دکتر شعله قلاسی مود

دکتر نادر راحمی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی سهند
Nader Rahemi
Associate Professor, Chemical Engineering
Sahand University of Technology
دکتر بهزاد طعنه

Behzad Taneh

دکتر مریم پناهنده
دکتر مریم پناهنده

Maryam Panahandeh

دکتر حامد امیری

Hamed Amiri58

دکتر حامد کرمی

Hamed Karami

Specialist: Mechanical engineering of biosystems
دکتر سمیه اللهیاری
دکتر سمیه اللهیاری

دکتر اسماعیل فاتحی فر
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Esmaeel Fatehi Far
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: chemical engineering
بهروز محسنی
بهروز محسنی

Behrouz Mohsani

دکتر محمدحسین صیادی اناری

Mohammad Hossein Sayadi

دکتر مهدی محمدجعفری
دکتر مهدی محمدجعفری

Mehdi Mohammadjafari

دکتر فرهاد جوان
دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Farhad Javan
Faculty of Geographical Sciences
Kharazmi University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر حسن رحمانی

دکتر رضا علایی
استادیار گروه مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
رشته تخصصی: مهندسی سیستمهای انرژی
Reza Alayi
Assistant Professor, department of mechanics
Germi Branch, Islamic Azad University
Specialist: energy systems engineering
دکتر محمدحسین گرجیان عربی
استادیار مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر، دانشگاه مازندران، بابلسر
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: شیلات- اکولوژی
Mohammad Hossein Gorjian Arabi
Assistant Professor, Research Center for the Caspian Region(RCCR), University of Mazandaran, Mazandaran, Babolsar, Iran
University of Mazandaran
Specialist: Fisheries Sciences-Aquatic Fisheries Ecology
دکتر مریم قربانی
عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Maryam Ghorbani

دکتر حسین صبوری فرد
دکتر حسین صبوری فرد

Hossein Sabourifard

دکتر محمد پناهنده
استادیار
Mohammad Panahandeh
Assistant Professor
دکتر علیرضا صفاهانی لنگرودی

Alireza Safahani Langroudi

دکتر فریبا استوار
دانشجوی دکتری شیمی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: شیمی تجزیه، تصفیه آب و فاضلاب، نانوتکنولوژی
Fariba Ostovar
Phd Student, Chemistry
University of Urmia
Specialist: Analytical Chemisty, Water and wastewater treatment, Nanotechnology
دکتر مهدی عاشورنیا

Mehdi Ashournia

دکتر لادن کاظمی راد
دکتر لادن کاظمی راد

دکتر سیده معصومه قاسمی نژاد
دکتر سیده معصومه قاسمی نژاد

دکتر سید مسعود سلیمان پور
استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری
Seyed Masoud Soleimanpour
Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department
Specialist: watershed management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۵