مایعات یونی بعنوان مواد پرانرژی جدید

پیام:
چکیده:
مایعات یونی(ILs) دسته ی جدیدی از ترکیبات می باشند که در سال های اخیر توجهات زیادی به آن ها معطوف شده است. این ترکیبات به عنوان حلال های سبز در بسیاری از واکنش های شیمیایی و همچنین درساختار مواد پیشرفته به کارگرفته می شوند. اخیرا توجه بر روی دسته جدیدی از مایعات یونی پرانرژی با هدف کاهش سمیت و خطرات مواد شیمیایی جلب شده است. در مقایسه با ترکیبات پرانرژی متداول مانند HMX، TNT و RDX مایعات یونی دارای مزیت هایی از جمله فشار بخار ناچیز، دانسیته بالا، پایداری حرارتی و شیمیایی هستند ونیز در محدوده وسیع دمایی به حالت مایع فاقد بخارات سمی می باشند. علاوه بر این، خواص و ویژگی های مایعات یونی به سرعت و با تغییر جزء آنیونی و کاتیونی قابل تغییر و تنظیم می باشند. در نتیجه می توان تعداد بسیار زیادی از مایعات یونی را متناسب با کاربرد آن ها سنتز نمود. در این مقاله به معرفی برخی از مایعات یونی سنتز شده که به عنوان مواد پرانرژی در سال های اخیر مطرح شدند، پرداخته شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1002515 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!