حد بهینه پیش گیری از اسراف

پیام:
چکیده:
در این نوشتار ضمن تعریف و تبیین بحث اسراف و هزینه فرصت به بررسی و تبیین رابطه و موضوع شناسی بحث اسراف با هزینه فرصت پرداخته و در صدد پاسخ به این مساله برمی آید که در موارد تزاحم هزینه فرصت و اسراف، مواردی که هزینه فرصت اجتناب از اسراف بیشتر از هزینه اسراف باشد، انتخاب بهینه کدام است؟ و تکلیف شرعی مدیر مسلمان چیست؟ جواب این مساله را با تبیین مساله اسراف این گونه می توان بیان داشت که اساسا نه تنها بین این دو تزاحم نبوده بلکه ازآنجا که هزینه فرصت امری عقلایی است ابزاری جهت موضوع شناسی و مصداق شناسی اسراف می باشد و می تواند به عنوان ملاکی برای شناخت مصادیق اسراف محسوب گردد و از این جهت می توان حد بهینه ای برای ریخت و پاش در ادارات قائل بود که فراتر از آن اسراف محسوب می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1077823 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.