دیپلماسی عمومی و امپریالیسم فرهنگی امریکا در فضای سایبر

چکیده:
جنگ سایبری ابزار نوین دیپلماسی عمومی امریکا غرب برای ضربه زدن به مشروعیت نظام سیاسی، وحدت و تمامیت، اعتماد و وفاق ملی است؛ زیرا از این طریق می تواند با ایجاد اخلال در زیرساخت های حیاتی و سایبری کشوری میزان رضایت مردم نسبت به کارایی نظام را کاهش و با خلق بحران مشروعیت زمینه انفعال یا براندازی سیستم سیاسی مورد نظر خود را بدون درگیری نظامی و گشوده شدن آتش فراهم کند. بنابراین می توان گفت جنگ سایبری امروزه به عنوان یکی از راهکارهای نوین دیپلماسی عمومی، وسیله ای برای مدیریت اذهان و قلوب مخاطبان جامعه هدف در راستای اهداف سیاست خارجی این کشور است. در همین راستا، مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال اصلی می باشد که انقلاب اطلاعاتی و سایبری چگونه در خدمت دیپلماسی عمومی و امپریالیسم فرهنگی امریکا برای براندازی حکومت های رقیب قرار گرفته است؟ برای پاسخ به این سوال با بهره گیری از نظریه هایی که در زمینه دیپلماسی عمومی امریکا و ارتباط آن با امپریالیسم فرهنگی ارائه شده، این فرضیه مطرح می شود که امریکا با بهره گیری از راهکارهای دیپلماسی عمومی در فضای سایبر، با ایجاد اختلال در زیرساخت های حیاتی یک کشور در کنار بهره گیری از روش های اقناعی بینش، بصیرت، آگاهی، اعتماد و رضایت مردم جامعه و مشروعیت نظام سیاسی را هدف قرار می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1109690 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!