ارتباط موثر پزشک- بیمار در زمان دریافت خبر تشخیص سرطان پستان: تحلیلی کیفی بر ترجیحات بیماران

پیام:
چکیده:
زمینه

ارتباط پزشک-بیمار به خصوص زمانی که اخبار بد به بیمار داده می شود، یک جنبه بنیادین از مراقبت در سرطان است. با توجه به روند روبه فزونی بروز سرطان پستان در کشور و نیز اهمیت سبک ارتباطی پزشک در زمان تشخیص و تاثیری که در کمیت و کیفیت زندگی بیمار دارد، انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می تواند ضمن ارتقای سطح ارتباط پزشک- بیمار، به تدوین پروتکل های آموزشی بومی نیز کمک کند.

روش ها

32 زن مبتلا به سرطان پستان تحت پوشش مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که واجد شرایط مشارکت در این مطالعه کیفی بودند به شیوه معطوف به هدف انتخاب شدند و اقدام به تکمیل پرسشنامه های باز-پاسخ محقق ساخته -«دل نوشته»- نمودند. تحلیل داده ها به شیوه تحلیل محتوای کیفی و بر اساس روش لاندمن و گرانهایم انجام شد.

یافته ها

تحلیل یافته های این مطالعه، دو درون مایه «ایجاد امید» و «ایجاد اعتماد» را به عنوان ترجیحات ارتباطی بیماران در زمان دریافت اخبار تشخیص سرطان پستان توسط پزشک نشان داد.

نتیجه گیری

امید و اعتماد، ترجیحات زنان مبتلا به سرطان پستان در زمان دریافت اخبار مربوط به تشخیص هستند. با توجه به نقش مهارت های ارتباطی پزشک در ایجاد این دو مولفه، طراحی و اجرای دوره های آموزشی مناسب برای پزشکان توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1116564 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.