آزمایشات مشاهده ای سیلاب زنی با پلیمر در مسیر بسته با استفاده از میکرو مدل شیشه ای

نویسنده:
چکیده:
جهت بررسی عملکرد پلیمر بر خروج نفت باقیمانده در مسیرهای بسته(بن بست ها)، نمونه میکرومدل شیشه ای با حفره هایی به ابعاد مختلف ساخته شد. سیلاب زنی پلیمرهای مختلف در سرعت تزریق ثابت انجام شد. نتایج به دست آمده در جریان آزمایش های سیلاب زنی آبی و محلول های پلیمری نشان می دهد که با افزایش گرانروی3 سیال تزریقی، بازیافت نفت به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد که این امر می تواند به افزایش تنش برشی و هم چنین افزایش فشار حفره نسبت داده شود. نتایج ارائه شده هم چنین نشان دهنده جاروب بیشتر نفت از مسیرهای بسته در اثر افزایش درصد هیدرولیز و سولفونه شدن در زنجیره های پلی اکریل آمید است.
زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1117391 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.