تعیین مقدار بهینه تولید در یک زنجیره تولیدی با تقاضای احتمالی

پیام:
چکیده:
در این تحقیق یک مدل اندازه نمونه دو سطحی شامل یک تولیدکننده و یک انبارمرکزی یکپارچه با اضافه کردن محدودیت تاثیرپذیری تقاضا از متوسط درصد کمبود مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل، انبارمرکزی با تقاضای تصادفی مشتری روبرو می باشد و هزینه سفارش دهی انبار با سرمایه گذاری قابل کاهش می باشد. کارخانه دارای دو بخش مونتاژ و پردازش می باشد. مواد به دو صورت وارد بخش مونتاژ می گردند؛ گونه ای از مواد تحت عنوان مواد پردازش شده از واحد پردازش و برخی دیگر تحت عنوان مواد اولیه آماده، از بیرون کارخانه وارد مرحله مونتاژ می گردند. در مرحله مونتاژ تحت فرایندهای لازم، کالای نهایی تولید می شود. پس از ارایه یک مدل برنامه ریزی غیرخطی، از دو روش شاخه وکران و روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته برای حل مدل استفاده شده است. سپس به کمک آزمایش های عددی کارایی روش های پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1135778 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.