بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ریز دانه

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، تاثیر شوری آب بر خصوصیات مهندسی خاک ریز دانه مورد استفاده در هسته سد کرچای واقع در شرق تبریز بررسی شده است. بدین منظور از آب نیمه شور رودخانه آجی چای (TDS بیش از 1877 پی پی ام) و آب شور سرشاخه کرچای (TDS بیش از 97000 پی پی ام) نمونه هایی استحصال شد. در آزمایشگاه آزمایشات حدود آتربرگ، تراکم، نفوذپذیری، مقاومت تراکمی تک محوره، برش مستقیم، تورم آزاد و واگرایی (کرامب، هیدرومتری دوگانه و پین هول) با آب مقطر، آب نیمه شور و آب شور انجام گردید. نتایج حاکی از کاهش حدود آتربرگ و افزایش در ضریب نفوذپذیری و پارامترهای مقاومت برشی خاک با افزایش شوری آب منفذی می باشد. شوری آب تاثیری بر مدت زمان تورم نداشته و تورم اولیه خاک بعد از 180 دقیقه پایان یافت. درصد تورم با استفاده از آب نیمه شور 32 درصد کاهش و با استفاده از آب شور 23 درصد افزایش یافت. با توجه به بیشتر بودن درصد کاتیون های دو ظرفیتی در آب نیمه شور نسبت به آب شور، فشار تورم با استفاده از آب نیمه شور، کاهش بیشتری نشان داد. اگر چه درصد سدیم در آب های شور و نیمه شور بالاست، اما هیچ رفتار واگرایی با استفاده از آن ها مشاهده نشد. در کل با توجه به درصد پایین کانی های رسی فعال در خاک، تغییرات ایجاد شده در خصوصیات ژئوتکنیکی خاک چشمگیر نیست. اکثر نتایج بدست آمده به افزایش نیروی جاذبه در بین ذرات خاک توسط املاح موجود در آب و تشکیل ساختار لخته ای نسبت داده شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1763
لینک کوتاه:
magiran.com/p1161770 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!