اثر روش ساخت کامپوزیت های کربن- فنولی بر مقاومت فداشوندگی آنها

پیام:
چکیده:
کامپوزیت های کربن - فنولی به دلیل مقاومت گرمایی، فداشوندگی و استحکام زیاد کاربرد گسترده ای در نازل موتور پرتابه های سوخت جامد دارند. این نوع از کامپوزیت ها باید قابلیت تحمل دما و فشار زیاد ناشی از عبور گازهای احتراقی نازل را داشته باشند. از عوامل اثرگذار بر سرعت سایش کامپوزیت های فداشونده، مقدار تخلخل موجود در این نوع از کامپوزیت هاست. برای کاهش درصد تخلخل در نمونه های ساخته شده باید شرایطی فراهم آورد که خروج مواد فرار و حلال های موجود در زمینه کامپوزیت های پلیمری به راحتی انجام شود. از این رو در پژوهش حاضر، برای کاهش درصد تخلخل نمونه های کامپوزیتی کربن- فنولی از روش قالب گیری درون کیسه خلا و پخت اتوکلاو استفاده شده است. دسته ای از نمونه های کربن - فنولی نیز به روش پخت اسیدی ساخته شده اند. برای مقایسه اثر روش ساخت بر مقاومت فداشوندگی کامپوزیت های کربن- فنولی، مطابق استانداردASTM E258-80، از دو روش مشعل اکسی استیلن و مشعل پلاسما استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد، افزایش چگالی و کاهش مقدار تخلخل در کامپوزیت های کربن- فنولی باعث افزایش بازده فداشونده می شود. درصد تخلخل نمونه های ساخته شده به روش اتوکلاو تا %60 کمتر از نمونه های ساخته شده به روش پخت اسیدی است. همچنین، این روش باعث کاهش سرعت سایش خطی این نمونه ها شده است. وجود پلی وینیل بوتیرال رزین به عنوان افزودنی مناسب باعث افزایش چقرمگی ساختار کامپوزیت شده است. این افزایش چقرمگی باعث کاهش اثرهای گرمامکانیکی و در نتیجه کمترشدن سرعت سایش شده است
زبان:
فارسی
صفحات:
243 تا 256
لینک کوتاه:
magiran.com/p1174417 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!