تاثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر است. به این منظور 28 سر موش صحرایی نر ویستار با سن 12 هفته و وزن 94/7 ± 53/228 به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: کنترل + دارونما (7 = n)، تمرین مقاومتی + دارونما (7 = n)، تمرین مقاومتی + استانوزولول mg/kg 2 (7 = n)، تمرین مقاومتی + mg/kg 5 (7 = n). تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته با سه ست پنج تکراری صعود از نردبان (وزنه ها در هفته اول 50 درصد وزن موش ها بود که با افزایش 10 درصدی در هر هفته به 120 درصد در هفته پایانی رسید) به مدت هشت هفته بود. در پایان دوره، از کبد نمونه ها لام تهیه شد و با استفاده از میکروسکوپ نوری مطالعه انجام گرفت. یافته ها نشان داد گروه های استانوزولول افزایش وزن معناداری را نسبت به دیگر گروه ها نداشتند (05/0 P<). رنگ آمیزی بخش هایی از کبد موش ها نشان داد گروه کنترل و تمرین بدون دارو سالم بودند، اما در گروه های دریافت دارو، آسیب های کبدی از جمله پرخونی عروقی، واکوئل های چربی، التهاب و دژنراسیون مشاهده شد. آسیب ها در گروه چهارم شدیدتر بود و با دوز دارو رابطه مستقیم داشت. تغییرات هیستوپاتولوژیکی نشان دهنده نکروز و مرگ سلولی در بافت کبد بود. براساس یافته ها، تمرین مقاومتی قادر به جلوگیری از آسیب های کبدی ناشی از استانوزولول نیست و با وجود مصرف تزریقی و دوز کم نیز این آسیب ها مشاهده می شود. بنابراین ورزشکاران نباید از استروئید های آنابلویک (از جمله استانوزول) برای افزایش عملکرد، حجم و قدرت عضلانی استفاده نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
115 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p1180573 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.