سخن سردبیر: مدیریت یکپارچه منابع

نویسنده:
چکیده:
تاثیر فعالیت های گسترده انسان بر اکوسیستم های طبیعی، مسائل و مشکلات گسترده زیست محیطی را به دنبال داشته است. تخریب جنگل ها و مراتع برای توسعه روستائی، شهری و صنعتی به صورت اقتضایی و بدون در نظر گرفتن استعداد و پتانسیل، موجب تخریب اراضی، کاهش پوشش گیاهی و نفوذپذیری آب در خاک، افت سطح سفره های آب زیرزمینی، طغیان رودخانه ها و مسیل ها و افزایش تواتر سیلاب ها، افزایش خشک سالی های کشاورزی، وقوع گسترده زمین لغزش ها و فرسایش خاک، کاهش حاصلخیزی اراضی، کاهش تولید و افزایش هزینه های تولید شده است. مدیریت نادرست در اراضی جنگلی، مرتعی، کشاورزی، بهره برداری غیر اصولی از معادن، در نظر نگرفتن تمهیدات لازم مقابله با فرسایش آبی در پروژه های راه سازی و در معرض فرسایش قرار دادن اراضی حساس از جمله اراضی لسی و مارنی نیز موجب بروز فرسایش تشدید شونده شده و خسارات عمده ای به منابع آب و خاک و منابع مالی کشور وارد می آورد.تاریخچه فعالیت های حفاظت خاک در ایران به سال 1328 و تشکیل ادارات بررسی های آب و خاک و حفظ منابع در وزارت کشاورزی وقت بر می گردد. اولین گزارش کارشناسان فائو درباره وضعیت خطرناک فرسایش خاک در ایران در سال 1337 ارائه شد. در سال 1338 اجرای عملیات نمونه حفاظت خاک در زیرحوضه سیراچال کرج و در مساحت 600 هکتار به مرحله اجراء درآمد. اولین گزارش نسبتا مفصلی که در مورد فرسایش خاک و حفاظت آب و خاک در ایران انتشار یافت، گزارش کارشناسان فائو بود که در سال 1341 توسط کمیته حفاظت آب و خاک وزارت کشاورزی به فارسی ترجمه شد. در سال 1339 هم زمان با شروع عملیات احداث سدهای بزرگ مخزنی به ویژه سد کرج، متعاقب ارائه گزارش کارشناسان فائو، خطر رسوب گذاری در مخازن این سدها مورد توجه قرارگرفت. در سال 1347 دفتر فنی خاک به منظور مبارزه با فرسایش بادی، تثبیت ماسه های روان و افزایش عمر مفید سدها به ویژه سفیدرود و امیرکبیر تاسیس شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1279352 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.