بررسی مضامین «رویارویی مقدسین» و «بشارت» در معراج نامه تیموری و آثار فرا آنجلیکو

چکیده:
نگاره اول و چهارم نسخه خطی معراج نامه تیموری (مطابق با 37 1436م)، به ترتیب به بازنمایی مضامین بشارت به حضرت محمد(ص) و رویارویی و نماز پیامبران الهی در مسجدالاقصی پرداخته است. از مهم ترین مضامین مورد توجه فرا آنجلیکو (1455 1400م)، نقاش راهب مسیحی رنسانس اولیه، نیز بشارت به حضرت مریم(س)، و گفت وگوی مقدس قدیسین است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای به بررسی ساختارگرایانه این آثار درون مضمونی و برون بینامذهبی خواهد پرداخت که تقریبا در یک بازه زمانی مشترک تصویر شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که این هماهنگی های تصویری که از مضمون ها و اعتقادات تقریبا مشابه در دو فرهنگ دینی اسلامی و مسیحی نشئت گرفته است اگرچه می تواند تاثیرپذیری مستقیم و یا غیرمستقیم هنرمندان مسلمان این نسخه خطی را از نقاشان رنسانس اولیه محتمل بخشد اما بیش از آن حاصل تفکر بصری همانند پدیدآورندگان آن ها در بازنمایی مضمون های مذهبی مشابه است. هندسه پنهان این نگاره های معراج نامه تیموری نیز نمایانگر حرکت هم زمان، خودآگاه یا ناخودآگاه پدیدآورنده آن با دانش تصویری ایتالیای رنسانس آغازین و در عین حال تلاش ثمربخش در جهت حفظ سنت های تصویری نگارگری ایرانی اسلامی است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1287850 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.